Parafínový kúpeľ rúk

Lokálna aplikácia tepla, kedy sa využíva odovzdávanie skupenského tepla pri tuhnutí tekutého parafínu. Parafín 50 – 55 °C sa nanáša v 2 – 3 vrstvách na ruky s následnou 15 – 20 min. relaxáciou v zábale.