RECEPCIA: (00:00 – 24:00) 045/5502 200 045/5502 111 | REZERVÁCIA: (Pondelok: 12:00 – 15:30) (Utorok – Piatok: 7:00 – 15:30) 045/5502 461 045/5502 228 | Opatrenia proti COVID-19

COVID-19

Opatrenia proti šíreniu nákazy COVID-19

Milí hostia, kúpeľný dom Diamant pre Vás otvoril svoje brány 25.5.2020. Aby ste sa u nás cítili bezpečne, pripravili sme pre Vás nasledovné opatrenia, ktorými sa musia riadiť všetci ubytovaní hostia:

  • Vstup aj pohyb v spoločných priestoroch je povolený len s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šatka, šál) v zmysle Opatrenia ÚVZ SR. Je nutné dodržiavať 2 metrový odstup.
  • Príjem pacienta vykoná zdravotnícky personál v miestnosti na to určenej pri prijímacej kancelárii, kde bude zisťovaná cestovateľská a epidemiologická anamnéza, bude tiež zmeraná teplota a až následne môže byť pacient prijatý na kúpeľnú liečbu. Žiadame predložiť vyplnené tlačivo Čestné prehlásenie priamo zdravotníckemu personálu pri prehliadke.
  • Žiadame pacientov, aby na procedúry chodili včas, 5 minút vopred aby nedochádzalo k vyššiemu počtu čakajúcich pacientov.
  • Stravovanie v jedálni bude prebiehať tiež v špeciálnom režime, všetky jedlá budú servírované, rovnako poháre, šálky a nápoje,  jedlá z bufetov budú vydávané obsluhou. Aby bol zabezpečený odstup pacientov, prosím o rešpektovanie pokynom zamestnancov pri usádzaní tak, aby bol dodržaný potrebný odstup.
  • Denne budú prebiehať dezinfekcie všetkých povrchov a budeme dodržiavať prísne hygienické opatrenia.
  • V prípade, že by ste počas pobytu pociťovali príznaky respiračného ochorenia, kontaktujte telefonicky nášho službukonajúceho lekára, prípadne zdravotnú sestru aj prostredníctvom recepcie, ohľadom vyšetrenia. Zdržujte sa len na izbe.
  • V prípade, že by ste počas pobytu pociťovali príznaky respiračného ochorenia, kontaktujte telefonicky nášho službukonajúceho lekára, prípadne zdravotnú sestru aj prostredníctvom recepcie, ohľadom vyšetrenia. Zdržujte sa len na izbe.
  • Od 4.6.2020 máme v prevádzke posilňovňu a od 5.6.2020 vnútorný rehabilitačný bazén a saunový svet. Všetky vstupy sú časované v ambulanciách lekárov. Od 8.6.2020 bude v prevádzke minerálny bazén.
  • Ostatné prevádzky budeme postupne otvárať v zmysle uvoľňovania opatrení ÚVZ SR.

Tešíme sa, že u nás opäť privítame našich stálych pacientov ale tešíme sa aj na nových. Veríme, že to spolu zvládneme zodpovedným prístupom, toleranciou a s pochopením. Záleží nám aby ste boli zdraví a rovnako nám záleží aj na zdraví našich zamestnancov. Srdečne ďakujeme za rešpektovanie všetkých opatrení a do skorého videnia!