RECEPCIA: (00:00 – 24:00) 045/5502 200 045/5502 111 | REZERVÁCIA: (Pondelok: 12:00 – 15:30) (Utorok – Piatok: 7:00 – 15:30) 045/5502 461 045/5502 228 | Opatrenia proti COVID-19

COVID-19

Opatrenia proti šíreniu nákazy COVID-19

Milí hostia,

aby ste sa u nás cítili bezpečne, pripravili sme pre Vás nasledovné opatrenia, ktoré sú záväzné pre všetkých klientov:

 • Vstup aj pohyb v KL Diamant je povolený len s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šatka, šál) v zmysle Opatrenia ÚVZ SR. Je nutné dodržiavať 2 metrový odstup.
 • Pacienti sú pred nástupom na kúpeľnú liečbu zadarmo testovaní v priestoroch KL Diamant, kde bude tiež zisťovaná cestovateľská a epidemiologická anamnéza, bude tiež zmeraná teplota a až následne môže byť pacient prijatý na kúpeľnú liečbu. Žiadame predložiť vyplnené tlačivo Čestné prehlásenie priamo zdravotníckemu personálu pri prehliadke alebo pracovníkovi prijímacej kancelárie.
 • V prípade, že ste prekonali ochorenie Covid-19 a máte o tom potvrdenie nie staršie ako 90 dní, testovanie absolvovať nemusíte. Je potrebné mať potvrdenie so sebou pri nástupe.
 • Klienti sa pravidelne zúčastňujú opakovaného pretestovania, ktorého termín im určí lekár.
 • Žiadame pacientov, aby na procedúry chodili včas, 5 minút vopred aby nedochádzalo k vyššiemu počtu čakajúcich pacientov.
 • Stravovanie pacientov je rozdelené do 3 stravovacích zmien, všetky jedlá sú servírované, rovnako poháre, šálky a nápoje,  jedlá z bufetov sú vydávané obsluhou. Aby bol zabezpečený odstup pacientov, prosíme o rešpektovanie stravovacích zmien a pokynom zamestnancov pri usádzaní tak, aby bol dodržaný potrebný odstup.
 • Kaviarenské služby sa poskytujú prioritne „so sebou“ na izbu alebo vo vestibule. Priestory sú kapacitne obmedzené.
 • Denne prebiehajú dezinfekcie všetkých povrchov a všetci pracovníci dohliadajú na dodržiavanie prísnych hygienických opatrení. Hlavne zásady R-O-R (rúška – odstup – ruky)
 • V prípade, že by ste počas pobytu pociťovali akékoľvek príznaky respiračného ochorenia, okamžite kontaktujte telefonicky službukonajúceho lekára, prípadne zdravotnú sestru aj prostredníctvom recepcie. Zdržujte sa len na izbe.
 • Skupinové procedúry sú poskytované v zmysle platný Opatrení ÚVZ SR.
 • Klienti nemajú dovolené návštevy. Nie je dovolený ani vstup cudzích osôb do objektu.

Veríme, že to spolu zvládneme zodpovedným prístupom, toleranciou a s pochopením. Záleží nám, aby ste boli zdraví a rovnako nám záleží aj na zdraví našich zamestnancov. Srdečne ďakujeme za rešpektovanie všetkých opatrení.