RECEPCIA: (00:00 – 24:00) 045/5502 200 045/5502 111 | REZERVÁCIA: (Pondelok: 12:00 – 15:30) (Utorok – Piatok: 7:00 – 15:30) 045/5502 461 045/5502 228

COVID-19

Preventívne opatrenia pre zabránenie šíreniu ochorenia COVID-19

Milí hostia, kúpeľný dom Diamant bude pre Vás otvorený od 25.5.2020, avšak zatiaľ len pre pacientov, ktorí majú lekárom schválený návrh na kúpeľnú starostlivosť. Pripravili sme nasledovné opatrenia, ktorými sa musia riadiť všetci ubytovaní hostia.

 • Vstup do KD Diamant je povolený len osobám, ktoré nastupujú na ústavnú kúpeľnú liečbu. Rodinný príslušníci aj všetci tí, ktorí sprevádzajú pacienta, majú vstup do budovy zakázaný. Odporúčame počkať na rozhodnutie lekára o prijatí / neprijatí na kúpeľnú liečbu.
 • Vstup aj pohyb v spoločných priestoroch je povolený len s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šatka, šál) v zmysle Opatrenia ÚVZ SR. Je nutné dodržiavať 2 metrový odstup.
 • Príjem pacienta vykoná zdravotnícky personál v miestnosti na to určenej pri prijímacej kancelárii, kde bude zisťovaná cestovateľská a epidemiologická anamnéza, bude tiež zmeraná teplota a až následne môže byť pacient prijatý na kúpeľnú liečbu.
 • Žiadame predložiť vyplnené tlačivo Čestné prehlásenie priamo zdravotníckemu personálu pri prehliadke.
 • K dispozícii budú jednolôžkové a dvojlôžkové izby ale vždy obsadené len jednou osobou.
 • Výnimkou môžu byť len osoby žijúce v spoločnej domácnosti. Doplatky za jednolôžkovú izbu a doplatky za neobsadené lôžko, účtované nebudú.
 • Poskytované budú len individuálne liečebné procedúry. Všetky skupinové procedúry povolené nie sú, okrem tých, ktoré môžu byť prevedené v areáli kúpeľného parku v KD Diamant.
 • Žiadame pacientov, aby na procedúry chodili včas, 5 minút vopred aby nedochádzalo k vyššiemu počtu čakajúcich pacientov.
 • Stravovanie v jedálni bude prebiehať tiež v špeciálnom režime, všetky jedlá budú servírované, rovnako poháre, šálky a nápoje. Aby bol zabezpečený odstup pacientov, prosím o rešpektovanie pokynom zamestnancov pri usádzaní tak, aby bol dodržaný
  potrebný odstup.
 • Denne budú prebiehať dezinfekcie všetkých povrchov a budeme dodržiavať prísne hygienické opatrenia.
 • V zmysle opatrenia ÚVZ SR platí zákaz usporadúvať hromadné podujatia ( športové, kultúrne, spoločenské).
 • Ostatné prevádzky budeme postupne otvárať v zmysle uvoľňovania opatrení ÚVZ SR.

Tešíme sa, že u nás opäť privítame našich stálych pacientov ale tešíme sa aj na nových. Veríme, že to spolu zvládneme zodpovedným prístupom, toleranciou a s pochopením. Záleží nám aby ste boli zdraví a rovnako nám záleží aj na zdraví našich zamestnancov.

Srdečne ďakujeme za rešpektovanie všetkých opatrení a do skorého videnia!