RECEPCIA: (00:00 – 24:00) 045/5502 200 045/5502 111 | REZERVÁCIA: (Pondelok: 12:00 – 15:30) (Utorok – Piatok: 7:00 – 15:30) 045/5502 461 045/5502 228 | Opatrenia proti COVID-19

Ambulantná liečba

Ambulantná liečba

Obdobie

KL DIAMANT***

EUR/osoba/deň

08.01.2024-27.03.2024

45 EUR

Cena zahŕňa:

  • vstupnú lekársku prehliadku
  • 3 liečebné procedúry denne
  • plávanie vo vnútornom a vonkajšom bazéne(v sezóne) 1 hodina denne

Možnost dokúpenia
nasledujúcich procedúr:

  • Rázové vlny / 1 lokalita / 18,- Eur
  • Kryoterapia lokálna / podľa predpisu / 10,-Eur

Kúpeľná starostlivosť je oslobodená od DPH podľa §29 Z. č. 222/2004 Z. z. o DPH.
Zmena cien vyhradená.