RECEPCIA: (00:00 – 24:00) 045/5502 200 045/5502 111 | REZERVÁCIA: (Pondelok: 12:00 – 15:30) (Utorok – Piatok: 7:00 – 15:30) 045/5502 461 045/5502 228 | Opatrenia proti COVID-19

VOĽNÝ ČAS

Naše ubytovacie zariadenie Vám poskytuje pravidelné kultúrne podujatia v priestoroch nášho hotela. Ak patríte medzi hostí, ktorý preferujú aktívny oddych, práve pre Vás pripravujeme pravidelné zábavy, či koncerty živej hudby.

16.8.2021 až 22.8.2021

Kino

Prostredníctvom projektu digitalizácie nášho kina Diamant,  pokračujeme v pravidelných filmových predstaveniach žánrovo zameraných na európsku a čiastočne aj americkú kinematografiu. Kino je využiteľné na rôzne koncerty, predstavenia, besedy. Kapacita kino sedenia je 158 miest.

Hotelová knižnica

Ak preferujete pokojný oddych v spoločnosti dobrej literatúry, na svoje si prídete v našej hotelovej knižnici, ktorá ponúka kvalitnú slovenskú ale aj svetovú literatúru.

Tesárska roklina – prírodná pamiatka o rozlohe 7 759 m2 v k. ú. Hontianske Tesáre predstavuje krátke, jedinečné kaňonovité údolie, budované epiklastickými sedimentami vulkanického pôvodu zo štiavnického stratovulkánu. Unikátna je na stene zaznamenaná chaotická sedimentácia v delte miestneho pratoku, čo je dôkazom prítomnosti mora v tejto oblasti.

Krupinské bralce – prírodná pamiatka o rozlohe 6 900 m2 na území katastra obce Krupina, ktoré boli za chránené územie vyhlásené v roku 1975. Predmetom ochrany je vlastný vrchol – rad stĺpov z bezprostredným priľahlým sutinovým lemom, ktorý zároveň udržuje stabilitu celého stĺporadia.

Andezitové kamenné more – národná prírodná pamiatka o rozlohe 14 300 m2 je tvorená masívnymi tmavými andezitmi. Nachádza sa na území obce Malá Lehota a hlavný význam spočíva v jeho vedeckej hodnote.

Šinkov salaš – prírodná rezervácia sa nachádza na území obce Dvorníky s rozlohou 23 150 m2. Za chránenú rezerváciu je vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany lokality s koncentrovaným výskytom chráneného a ohrozeného druhy flóry na Slovensku – hlaváčika jarného (adonis vernalis).

Čabraď – prírodná rezervácia s rozlohou 1 412 400 m2 na území obce Čabradský Vrbovok, predstavuje mimoriadne druhové bohatstvo väčšiny našich plazov, vrátane vzácnych chránených druhov. Ochranu si zasluhujú aj ostatné zložky rastlinných a živočíšnych druhov. Areál hradnej zrúcaniny má kultúrny význam.

Sitno – národná prírodná rezervácia (936 800 m2) v katastri obce Ilija, je vyhlásená vzhľadom na ochranu prírodovedecky, historicky a kultúrne významnej dominanty Štiavnických vrchov – Sitna (1009 m) na vedecko – výskumné, náučné a kultúrno – výchovné ciele. Na území sa prelínajú teplomilné a horské prvky flóry s výskytom vzácnych a chránených druhov

Koháryho dub – Náučný chodník Koháryho dub je situovaný do Štiavnických vrchov. Začína pred základnou školou v Hontianskych Nemciach. Je lineárny, dlhý 3 800 m, s prevýšením 115 m. Na trase, ktorej čas prechodu pokojnou chôdzou trvá 1,5 hodiny, je nainštalovaných päť informačných zastávok s rôznou tematikou.

Zdroj: wikipedia.sk

Požičovňa bicyklov

Pre hostí, ktorí si radi prezrú malebné prostredie kúpeľného mestečka zo sedla bicykla hotelová recepcia poskytuje výpožičnú službu bicyklov za symbolický poplatok.

Vonkajší bazén

Rozmery bazéna: 25m*12m

Otvorený v sezóne:

pondelok od 11:00 hod. do 20:30 hod.

utorok – nedeľa od 09:00 hod. do 20:30 hod.

Zmena otváracích hodín vyhradená podľa potrieb prevádzky.