RECEPCIA: (00:00 – 24:00) 045/5502 200 045/5502 111 | REZERVÁCIA: (Pondelok: 12:00 – 15:30) (Utorok – Piatok: 7:00 – 15:30) 045/5502 461 045/5502 228 | Opatrenia proti COVID-19

VOĽNÝ ČAS

Naše ubytovacie zariadenie Vám poskytuje pravidelné kultúrne podujatia v priestoroch nášho hotela. Ak patríte medzi hostí, ktorý preferujú aktívny oddych, práve pre Vás pripravujeme pravidelné zábavy, či koncerty živej hudby.

Kino

Prostredníctvom projektu digitalizácie nášho kina Diamant,  pokračujeme v pravidelných filmových predstaveniach žánrovo zameraných na európsku a čiastočne aj americkú kinematografiu. Kino je využiteľné na rôzne koncerty, predstavenia, besedy. Kapacita kino sedenia je 158 miest.

Hotelová knižnica

Ak preferujete pokojný oddych v spoločnosti dobrej literatúry, na svoje si prídete v našej hotelovej knižnici, ktorá ponúka kvalitnú slovenskú ale aj svetovú literatúru.

Tesárska roklina – prírodná pamiatka o rozlohe 7 759 m2 v k. ú. Hontianske Tesáre predstavuje krátke, jedinečné kaňonovité údolie, budované epiklastickými sedimentami vulkanického pôvodu zo štiavnického stratovulkánu. Unikátna je na stene zaznamenaná chaotická sedimentácia v delte miestneho pratoku, čo je dôkazom prítomnosti mora v tejto oblasti.

Krupinské bralce – prírodná pamiatka o rozlohe 6 900 m2 na území katastra obce Krupina, ktoré boli za chránené územie vyhlásené v roku 1975. Predmetom ochrany je vlastný vrchol – rad stĺpov z bezprostredným priľahlým sutinovým lemom, ktorý zároveň udržuje stabilitu celého stĺporadia.

Andezitové kamenné more – národná prírodná pamiatka o rozlohe 14 300 m2 je tvorená masívnymi tmavými andezitmi. Nachádza sa na území obce Malá Lehota a hlavný význam spočíva v jeho vedeckej hodnote.

Šinkov salaš – prírodná rezervácia sa nachádza na území obce Dvorníky s rozlohou 23 150 m2. Za chránenú rezerváciu je vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany lokality s koncentrovaným výskytom chráneného a ohrozeného druhy flóry na Slovensku – hlaváčika jarného (adonis vernalis).

Čabraď – prírodná rezervácia s rozlohou 1 412 400 m2 na území obce Čabradský Vrbovok, predstavuje mimoriadne druhové bohatstvo väčšiny našich plazov, vrátane vzácnych chránených druhov. Ochranu si zasluhujú aj ostatné zložky rastlinných a živočíšnych druhov. Areál hradnej zrúcaniny má kultúrny význam.

Sitno – národná prírodná rezervácia (936 800 m2) v katastri obce Ilija, je vyhlásená vzhľadom na ochranu prírodovedecky, historicky a kultúrne významnej dominanty Štiavnických vrchov – Sitna (1009 m) na vedecko – výskumné, náučné a kultúrno – výchovné ciele. Na území sa prelínajú teplomilné a horské prvky flóry s výskytom vzácnych a chránených druhov

Koháryho dub – Náučný chodník Koháryho dub je situovaný do Štiavnických vrchov. Začína pred základnou školou v Hontianskych Nemciach. Je lineárny, dlhý 3 800 m, s prevýšením 115 m. Na trase, ktorej čas prechodu pokojnou chôdzou trvá 1,5 hodiny, je nainštalovaných päť informačných zastávok s rôznou tematikou.

Zdroj: wikipedia.sk

Požičovňa bicyklov

Pre hostí, ktorí si radi prezrú malebné prostredie kúpeľného mestečka zo sedla bicykla hotelová recepcia poskytuje výpožičnú službu bicyklov za symbolický poplatok.

Vonkajší bazén

Rozmery bazéna: 25m*12m

Otvorený v sezóne:

pondelok od 11:00 hod. do 20:30 hod.

utorok – nedeľa od 09:00 hod. do 20:30 hod.

Zmena otváracích hodín vyhradená podľa potrieb prevádzky.