Kontaktné informácie

Adresa

SLOVTHERMAE
Kúpele Diamant Dudince, š.p.
Kúpeľná 107
962 71 Dudince


IČO:00165506
DIČ:2020295442
DIČ DPH:SK2020295442
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK6709000000005124274057


E-mail: diamant@diamant.sk
WEB: www.diamant.sk
skype: diamant_dudince

Recepcia a rezervácia

Recepcia

+421 45 5502 111
+421 45 5502 200
Fax:
+421 45 5583 418


Rezervácie

Tel: 045/5502 444

Jana Fidlušová
Tel: 045/5502 461
rezervacie@diamant.sk

REZERVÁCIE PRE CK, organizácie a samoplatci

Mgr.Lukáš Balga
rezervacie2@diamant.sk
045/5502 381
+421 905 310 596

RIADITEĽSTVO

Ing. Marián Bubelíny
Riaditeľ
045/5502 500
director@diamant.sk


Asistent riaditeľa
045/5502 400
sekretariat@diamant.sk


Ing. Vladimír Sitarčík
Zástupca riaditeľa
045/5502 898
sitarcik@diamant.sk

MARKETING

Mgr. Lucia Palčovičová
Referent pre východný trh
marketing2@diamant.sk
045/5502460
+421 905 310 640


Mgr. Eva Mrázeková Ruzsíková
Referent pre západný trh
kultura@diamant.sk
045/5502 459
+ 421 905 437 447


Ing. Gabriela Belányiová
Vedúca oddelenia marketingu
marketing@diamant.sk
045/5502 299
+ 421 905 310 621

Kontaktný formulár

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Mapa