RECEPCIA: (00:00 – 24:00) 045/5502 200 045/5502 111 | REZERVÁCIA: (Pondelok: 12:00 – 15:30) (Utorok – Piatok: 7:00 – 15:30) 045/5502 461 045/5502 228 | Opatrenia proti COVID-19

Liečba

Liečba prebieha priamo v LÚ Diamant, kde ju poskytuje kvalifikovaný zdravotnícky personál. Kúpeľný pobyt sa začína lekárskou prehliadkou a zostavením individuálneho liečebného programu. Obdržíte ho na oddelení časovania procedúr spracovaný ako
tzv. kúpeľný preukaz. Všetky druhy procedúr (základné, doplnkové i nadštandardné) si môžete po porade so svojím ošetrujúcim lekárom dokúpiť.

Indikácie

• Ochorenia pohybového aparátu:

Zápalové i degeneratívne ochorenia – reumatické ochorenia, postihujúce najmä kĺby (progresívna polyartritída)
a pridružené stavy, postupné tuhnutie chrbtice (ankylotizujúca spondylitída – Bechterewova choroba), degeneratívne ochorenia kĺbov (artrózy) a chrbtice (spondylózy a spondylartrózy), mimokĺbové formy reumatizmu, bolestivé stavy šliach, šľachových úponov, svalstva a väziva. Z metabolických chorôb ide o dnu a osteoporózu. K hlavným indikáciám patria i stavy po úrazoch pohybových ústrojov, najmä po zlomeninách a ortopedických operáciách.

• Ochorenia srdcovo-cievneho systému:

Ischemická choroba srdca stabilizovaná, vysoký krvný tlak I. – III. štádia, stavy po infarktoch myokardu, by-passoch
a katetrových dilatáciách koronárnych ciev, stavy s vrodenými alebo získanými chybami srdca a ciev, stavy po operáciách
na tepnách a žilách končatín.

Neurologické ochorenia:

Stavy po zápaloch nervov alebo nervových kmeňov, bolestivé stavy zapríčinené chorobou medzistavcovej platničky alebo stavcov samých, stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách a tranzitných mozgových príhodách…

Civilizačné ochorenia:

Profesionálny stres, stavy psychosomatického vyčerpania, manažérske choroby, následky chronického preťažovania svalov
a väziva pohybového aparátu.

NOVINKA

Rázová vlna

Radiálna rázová vlna je nová revolučná metóda v oblasti liečby bolesti, ktorá je zabezpečená najnovšou špičkovou technológiou. Je vhodná pre ošetrenie svalov a spojivových tkanív, ktoré trpia častými bolesťami: ošetrenie ramena, lakťa, chronické a akútne bolesti chrbta, bolesti po preťažení kolena a ďalšie.

OSTATNÉ

McKenzieho terapia


McKenzieho metóda je zameraná na problémy chrbtice. Je to diagnostický a terapeutický systém založený na mechanizme produkcie a eliminácie bolesti v priamom dôsledku pohybu alebo polohy tela. McKenzieho terapia je založená na filozofii aktívneho prístupu pacienta k liečbe. Kvalifikovaný fyzioterapeut je na základe vstupného kineziologického vyšetrenia schopný definovať problém a určiť prospešnosť tejto metódy pre daného pacienta. Dĺžka trvania procedúry: vstupné vyšetrenie 60 min., ďalšie sedenie 40 min. a ostatné 20 min.


Kinesiotaping


Táto podporná procedúra spočíva v nalepovaní elastických tapových prúžkov na postihnuté miesto na tele. Ide o procedúru zameranú na liečbu traumatizovaného tkaniva pri zachovaní rozsahu pohybu a urýchľuje hojenie. Kinesiotape podporuje cievny a lymfatický systém, kožu, fascie, svaly, kĺby, znižuje bolesť a svalovú únavu a redukuje zápaly a opuchy. Pri športe sa používa na zlepšenie výkonu, a tiež na urýchlenie rehabilitácie. S kinesiotapom je možné trénovať i so zranením.


  • EKG
  • Echokardiologické vyšetrenie
  • Sonografia brucha a ciev
  • TK Holder
  • Kardiologické vyšetrenia
  • Neurologické vyšetrenia
  • Ergometria
  • Denzitometria
  • Meranie telesného tuku

Laboratórne vyšetrenia

Hematologické vyšetrenia (FW sedimentácia, krvný obraz, Quickov test)
• Biochemické vyšetrenie séra (glykémia, močovina, kyselina močová, kreatinin, celková bielkovina, bilirubín, Quickov test)