RECEPCIA: (00:00 – 24:00) 045/5502 200 045/5502 111 | REZERVÁCIA: (Pondelok: 12:00 – 15:30) (Utorok – Piatok: 7:00 – 15:30) 045/5502 461 045/5502 228 | Opatrenia proti COVID-19

Denné menu

Jedáleň ONYX

Poskytuje stravovanie pre samoplatiacich klientov.

Jedáleň AMETYST

Poskytuje stravovanie klientov vysielaných zdravotnými poisťovňami.

Neoddeliteľnou súčasťou liečebného procesu je aj stravovanie. Kúpele poskytujú stravovanie kúpeľným hosťom v dvoch jedálňach s obsluhou. Stravovanie je metodicky riadené odborným asistentom výživy. Okrem základnej racionálnej stravy zabezpečujeme aj šetriacu, žlčníkovú, redukčnú, diabetickú a bezlepkovú diétu. Preferujeme tradičnú kuchyňu, ktorá je v 80% vhodná pre celiatikov.

Z dôvodu, že kúpele Diamant neposkytujú všetky druhy diét a tieto nie sú hradené zo strany zdrav. poisťovní, klient si môže aspoň 2 týždne vopred prerokovať poskytnutie určitej diéty, a po predchádzajúcom odsúhlasení liečebňou,  túto doplatiť pri nástupe.

U poistencov skupiny „A“ sú raňajky podávané  formou kontinentálnych raňajok a v prípade požiadavky na švédske stoly si túto poistenec „A“ môže aspoň 1 týždeň vopred objednať a tieto pred začiatkom poskytovania vyplatiť.

Stravovanie v našom liečebnom dome je realizované formou plnej penzie a prebieha v dvoch jedálňach za pomoci obsluhy alebo formou švédskych stolov.

 

STRAVOVACÍ HARMONOGRAM A VÝDAJ JEDÁL

Raňajky formou švédskych stolov

Výdaj: 7:30 – 9:00


Obed 

Výdaj: 12:00 – 13:30


Večera 

Výdaj: 17:30 – 19:00


Večera 2

Druhú večeru podávame pre diabetikov.