RECEPCIA: (00:00 – 24:00) 045/5502 200 045/5502 111 | REZERVÁCIA: (Pondelok: 12:00 – 15:30) (Utorok – Piatok: 7:00 – 15:30) 045/5502 461 045/5502 228 | Opatrenia proti COVID-19

Pobyty cez poisťovňu

Liečebné pobyty cez poisťovňu

 • indikačná skupina A
 • indikačná skupina B

Pri indikačnej skupine A hradí kúpeľnú liečbu, ubytovanie a stravu vaša zdravotná poisťovňa, pri indikačnej skupine B hradí zdravotná poisťovňa len kúpeľnú liečbu. V oboch prípadoch si možno zvoliť pobytovú (tzv. ústavnú) liečbu alebo ambulantnú liečbu. Kúpeľná liečebňa Diamant poskytuje zdravotnú starostlivosť pre obe tieto skupiny, ako aj pre samoplatcov.

Aký je postup?

Návrh na kúpeľnú liečbu vám na základe vašej žiadosti vypíše váš praktický lekár alebo špecialista. Vypísaný návrh potom doručíte na pobočku vašej zdravotnej poisťovne. O schválení alebo neschválení návrhu vám poisťovňa pošle vyjadrenie.

Pre koho je kúpeľná liečba určená?

V Kúpeľoch Diamant Dudince sa tradične špecializujeme na liečbu ochorení pohybového aparátu, ochorení srdcovo-cievneho systému, neurologické ochorenia, civilizačné ochorenia.

Poistencom poskytujeme kúpeľnú liečbu pre nasledovné indikačné skupiny:

 • Skupina A zahŕňa indikácie II/4,9,11,12;  VI/1,3,4,5,6,7,8,9,10,15;  VII/2,4,10,11,12.

Po schválení návrhu kúpeľnej liečby vám zdravotná poisťovňa oznámi, do ktorých kúpeľov zaslala váš návrh. Kúpele vám potom podľa kapacitných možností pridelia nástupný termín a zašlú písomné predvolanie s podrobnými informáciami k pobytu. Ak si chcete kúpele vybrať sami, musíte o nej požiadať zdravotnú poisťovňu už pri predložení návrhu. V opačnom prípade vám kúpeľné miesto vyberie zdravotná poisťovňa. Návrh musí byt využitý do 1 roka po operácii/ úraze/ alebo od jeho vystavenia.

 • Skupina B zahŕňa indikácie II/1,2,3,5,6,7,8,10;  VI/2,4,6,7,11,12,13;  VII/1,3,5,6,7,8,9  XII/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

Po schválení návrhu kúpeľnej liečby vám zdravotná poisťovňa zašle návrh so zoznamom kúpeľov vhodných pre liečbu vášho ochorenia. Z nich si sami môžete vybrať to zariadenie, ktoré vám najviac vyhovuje. Následne si vo vybraných kúpeľoch dohodnete termín nástupu a vyberiete ubytovanie podľa vašich preferencií. Návrh kúpeľnej liečby potom zašlete zvoleným kúpeľom a tie vám spätne pošlú písomné potvrdenie o rezervácii pobytu. Návrh musí byt využitý do 1 roka po operácii/ úraze/ alebo od jeho vystavenia.

Kúpeľný poukaz typu „A“ – plne hradená kúpeľná starostlivosť z verejného zdravotného poistenia. Pacient hradí kúpeľný poplatok mestu.

Kúpeľný poukaz typu „B“ – čiastočne hradená kúpeľná starostlivosť z verejného zdravotného poistenia a služby nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia (bez úhrady ubytovania, stravovania, sprievodcu…), pacient hradí kúpeľný poplatok mestu.

ROZSAH  POSKYTOVANEJ  KÚPEĽNEJ  ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI  JE STANOVENÝ VAŠIMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI nasledovne:

TRI (3) PROCEDÚRY DENNE, ktoré musia byť v súlade s indikačnou skupinou, podľa ktorej Vám bol schválený kúpeľný návrh a Vašim zdravotným stavom a sú poskytované v  liečebnom týždni 6 dní (pondelok — sobota, s výnimkou štátom uznaných sviatkov).

Poskytované liečebné procedúry sú rozdelené tak, že ich základom sú liečebné procedúry špecifické pre indikačnú skupinu, možno ich individuálne zameniť podľa uváženia lekára.

Ostatné procedúry sú doplňujúce pre danú indikačnú skupinu, alebo sú zamerané na pridružené ochorenia a tvoria maximálne tretinu všetkých podaných procedúr.

Každý klient si môže doplatiť aj iné procedúry, ako vyššie uvedené 3 procedúry hradené zdrav. poisťovňou, ak ich indikuje lekár liečebne a tieto absolvovať po zaplatení.

VONKAJŠÍ BAZÉN pre skup. „B“ a samoplatcov, SLNEČNÚ TERASU, FITNES Vám radi poskytujeme ako službu naviac, podľa možností liečebne, podľa počasia a podľa epidemiologickej situácie v SR.   Poistenec skup. „A“ si môže bazén doplatiť. Prípadné nejasnosti Vám radi vysvetlíme.

Indikačná skupina A- zahŕňa indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť hradená zo strany ZP (liečenie, ubytovanie, stravovanie) komplexne. Posilňovňa a bazén 1 hod. vstup denne zadarmo.

Indikačná skupina B- zahŕňa indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť hradená zo strany ZP len čiastočne, teda len položka liečenie. Pacient si sám hradí ubytovanie a stravovanie. Posilňovňa a bazén neobmedzený vstup.

Ceny DOPLATKOV na rok 2024 ku kúpeľnej liečbe pre poistencov zdravotných poisťovní v indikačnej skupine „A

(VŠZP,a.s., Dôvera,a.s., UNION,a.s)
Ceny sú uvedené v EUR/osoba/noc

VŠZP,a.s.,Dôvera,a.s., UNION,a.s.

KL Diamant***
Cena v dvojlôžkovej izbe

KD Achát
Cena v dvojlôžkovej izbe

28.03.2024-02.04.2024
01.05.2024-30.09.2024

15 Eur

02.04.2024-30.04.2024

3 Eur

03.04.2024-30.04.2024
01.10.2024-20.12.2024

9 Eur

01.05.2024-31.10.2024

5 Eur

1. Príplatok pre poistenca ZP- indikačná skupina A:

Ubytovanie

Cena v Eur/os/deň

KL Diamant 1/2

1,70

2. Poplatok pre sprievodcu poistenca ZP- indikačná skupina A:

Ubytovanie

Cena v Eur/os/deň

KL Diamant 1/2

Zľava 25 % z cenníkových cien pobytu

Miestna daň za ubytovanie je na osobu/noc v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dudince.

Stravovanie- indikácia A je v jedálni Ametyst, raňajky formou švédskych stolov, servírované menu, výber z 5 jedál vrátane delenej stravy.

3. Príplatky- zmena režimu stravovania:

Kategória

Cena v Eur/os/deň

Poistenec ZP- indikačná skupina A – zmena v režime stravovania, prestup z jedálne Ametyst do jedálne Onyx- servírované menu a švédske stoly, výber z 5 jedál vrátane delenej stravy.

5,00

Kúpeľná starostlivosť je oslobodená od DPH podľa § 29 zákona č.222/2004 Z.z. o DPH.


Ceny DOPLATKOV na rok 2024 ku kúpeľnej liečbe pre poistencov zdravotných poisťovní v indikačnej skupine „B

Doplatok ku kúpeľnej liečbe pre poistenca ZP – indikačná skupina B (cena v EUR/os/deň v dvojlôžkovej izbe):

(VŠZP,a.s., Dôvera,a.s., UNION,a.s)
Ceny sú uvedené v EUR/osoba/deň

VŠZP,a.s.,Dôvera,a.s., UNION,a.s.

KL Diamant***
Cena v dvojlôžkovej izbe

KD Achát
Cena v dvojlôžkovej izbe

08.01.2024-27.03.2024
28.03.2024-02.04.2024
01.05.2024-30.09.2024

39 Eur

02.04.2024-31.10.2024

26 Eur

03.04.2024-30.04.2024
01.10.2024-20.12.2024

34 Eur

1. Príplatok pre poistenca ZP- indikačná skupina A:

Ubytovanie

Cena v Eur/os/deň

KL Diamant 1/2

1,70

Ceny zahŕňajú:

 • vstupná a výstupná lekárska prehliadka
 • kontrolná lekárska konzultácia
 • 24 hod. lekárska pohotovosť a sesterská služba
 • ubytovanie v dvojlôžkovej izbe s príslušenstvom
 • plná penzia
 • 3 procedúry denne (okrem nedele)
 • cvičenie vo fitness denne
 • rehabilitačné plávanie vo vnútornom a vonkajšom bazéne (podľa počasia) denne
 • bezplatné Wifi v celej budove KL Diamant
 • knižnica, vybrané kultúrne akcie a zábava podľa dennej ponuky

K cene sa pripočítava:

 • Miestna daň za ubytovanie v zmysle VZN mesta Dudince
 • Apartmán doplatok 45 Eur/deň
 • Prezidentský apartmán doplatok 80 Eur/deň
 • Príplatok za jednolôžkovú izbu 20 Eur/osoba/deň
 • Príplatok za neobsadené lôžko na dvojlôžkovej izbe 32 Eur/izba/deň

Kúpeľná zdravotná starostlivosť je oslobodená od DPH podľa §29 Z. č. 222/2004 Z. z. o DPH.

Informujte sa u svojho lekára, či sa vaša diagnóza nachádza v zozname indikačných skupín s nárokom na kúpeľnú liečbu.