RECEPCIA: (00:00 – 24:00) 045/5502 200 045/5502 111 | REZERVÁCIA: (Pondelok: 12:00 – 15:30) (Utorok – Piatok: 7:00 – 15:30) 045/5502 461 045/5502 228 | Opatrenia proti COVID-19

Pobyty cez poisťovňu

Liečebné pobyty cez poisťovňu

  • indikačná skupina A
  • indikačná skupina B

Pri indikačnej skupine A hradí kúpeľnú liečbu, ubytovanie a stravu vaša zdravotná poisťovňa, pri indikačnej skupine B hradí zdravotná poisťovňa len kúpeľnú liečbu. V oboch prípadoch si možno zvoliť pobytovú (tzv. ústavnú) liečbu alebo ambulantnú liečbu. Kúpeľná liečebňa Diamant poskytuje zdravotnú starostlivosť pre obe tieto skupiny, ako aj pre samoplatcov.

Aký je postup?

Návrh na kúpeľnú liečbu vám na základe vašej žiadosti vypíše váš praktický lekár alebo špecialista. Vypísaný návrh potom doručíte na pobočku vašej zdravotnej poisťovne. O schválení alebo neschválení návrhu vám poisťovňa pošle vyjadrenie.

Pre koho je kúpeľná liečba určená?

V Kúpeľoch Diamant Dudince sa tradične špecializujeme na liečbu ochorení pohybového aparátu, ochorení srdcovo-cievneho systému, neurologické ochorenia, civilizačné ochorenia.

Poistencom poskytujeme kúpeľnú liečbu pre nasledovné indikačné skupiny:

  • Skupina A zahŕňa indikácie II/4,9,11, VI/1,4,5,7,8,9, VII/2,4,10,11

Po schválení návrhu kúpeľnej liečby vám zdravotná poisťovňa oznámi, do ktorých kúpeľov zaslala váš návrh. Kúpele vám potom podľa kapacitných možností pridelia nástupný termín a zašlú písomné predvolanie s podrobnými informáciami k pobytu. Ak si chcete kúpele vybrať sami, musíte o nej požiadať zdravotnú poisťovňu už pri predložení návrhu. V opačnom prípade vám kúpeľné miesto vyberie zdravotná poisťovňa. Návrh musí byt využitý do 1 roka po operácii/ úraze/ alebo od jeho vystavenia.

  • Skupina B zahŕňa indikácie II/1,2,3,5,6,7,8,10, VI/2,3,6,10,11,12, VII/1,3,5,6,7,8,9, XII/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

Po schválení návrhu kúpeľnej liečby vám zdravotná poisťovňa zašle návrh so zoznamom kúpeľov vhodných pre liečbu vášho ochorenia. Z nich si sami môžete vybrať to zariadenie, ktoré vám najviac vyhovuje. Následne si vo vybraných kúpeľoch dohodnete termín nástupu a vyberiete ubytovanie podľa vašich preferencií. Návrh kúpeľnej liečby potom zašlete zvoleným kúpeľom a tie vám spätne pošlú písomné potvrdenie o rezervácii pobytu. Návrh musí byt využitý do 1 roka po operácii/ úraze/ alebo od jeho vystavenia.

Ceny pre rok 2021

Kúpeľná liečebňa Diamant ***

január, február, november, december           23 Eur/osoba/noc

marec, apríl, október                                        26 Eur/osoba/noc

máj až september                                             35 Eur/osoba/noc

Kúpeľný dom Achát**

marec až október                                               20 Eur/osoba/noc

Informujte sa u svojho lekára, či sa vaša diagnóza nachádza v zozname indikačných skupín s nárokom na kúpeľnú liečbu.