RECEPCIA: (00:00 – 24:00) 045/5502 200 045/5502 111 | REZERVÁCIA: (Pondelok: 12:00 – 15:30) (Utorok – Piatok: 7:00 – 15:30) 045/5502 461 045/5502 228 | Opatrenia proti COVID-19

MUDr. Imrich Šimig

MUDr. Imrich Šimig

Samostatne pracujúci lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností. Odborná prax 40 rokov.