MUDr. Imrich Šimig

MUDr. Imrich Šimig

Samostatne pracujúci lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností. Odborná prax 40 rokov.