RECEPCIA: (00:00 – 24:00) 045/5502 200 045/5502 111 | REZERVÁCIA: (Pondelok: 12:00 – 15:30) (Utorok – Piatok: 7:00 – 15:30) 045/5502 461 045/5502 228 | Opatrenia proti COVID-19

MUDr. Ivan Hrivnák

MUDr. Ivan Hrivnák

Lekár kardiologickej ambulancie. Samostatne pracujúci lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon
špecializovaných pracovných činnosti. Odborná prax 36 rokov.


Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II.st (doktorské štúdium) I.špec. skúška v odbore interná medicína, II.špec. skúška v odbore kardiológia,  III.špec.skuška v odbore FBLR, certifikát o obsluhe Laserového pristroja, certifikát na ECHOKG, certifikát o zaškolení v obsluhe Laserového pristroja.