MUDr. Henrich Suchý

MUDr. Henrich Suchý

Samostatne pracujúci lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností. Odborná prax 33 rokov.


Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II.st (doktorské štúdium). I.špec.skuška v odbore ortopédia. II.špec.skuška v odbore ortopédia.