RECEPCIA: (00:00 – 24:00) 045/5502 200 045/5502 111 | REZERVÁCIA: (Pondelok: 12:00 – 15:30) (Utorok – Piatok: 7:00 – 15:30) 045/5502 461 045/5502 228 | Opatrenia proti COVID-19

MUDr. Dominika Dobošová

MUDr. Dominika Dobošová

Lekár pre riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti s odbornou spôsobilosťou
na výkon špecializovaných pracovných činnosti. Odborná prax 28 rokov.


Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II.st (doktorské štúdium) I.špec. skúška v odbore neurológia,
II.špec. skúška v odbore FBLR, certifikát o zaškolení v obsluhe Laserového pristroja, 1. časť kurzu
akupunktúry