MUDr. Dominika Dobošová

MUDr. Dominika Dobošová

Lekár pre riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti s odbornou spôsobilosťou
na výkon špecializovaných pracovných činnosti. Odborná prax 28 rokov.


Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II.st (doktorské štúdium) I.špec. skúška v odbore neurológia,
II.špec. skúška v odbore FBLR, certifikát o zaškolení v obsluhe Laserového pristroja, 1. časť kurzu
akupunktúry