Rekondičné pobyty

Rekondičné pobyty

Doprajte Vám a Vašim zamestnancom rekondičný pobyt u nás v kúpeľoch.

Rekondičné pobyty sú určené pre všetkých, ktorí sú unavení zo svojho zamestnania a radi by načerpali nové psychické i fyzické sily. Klienti si volia rekondičné pobyty najmä z dôvodu, že zlepšujú celkový zdravotný stav a odolnosť ich organizmu.