Vírivý kúpeľ na horné a dolné končatiny

10 min. izotermický vírivý kúpeľ končatín spôsobuje vytrvalú jemnú masáž končatín so zlepšením metabolizmu kože, podkožia a povrchovej štruktúry svalov. Zabezpečuje ústup poúrazového opuchu, pôsobí relaxačne.