Strednofrekvenčné prúdy

Strednofrekvenčné prúdy, hlavne interferenčné v dvoj- a štvorpólovej aplikácii, pre ovplyvnenie bolestivých svalov chrbtice, kĺbov a priľahlých štruktúr, podáva fyzioterapeut 5 – 10 min. podľa predpisu lekára.