Šlapacie kúpele

Striedavé kúpele dolných končatín s cievnou gymnastikou v teplej (42°C) a studenej (14°C) vode pri pravidelnom prestupovaní v trvaní 10 min. Procedúra je určená najmä pre osoby s ischémiou alebo polyneuropatiou dolných končatín, zlepšuje prekrvenie a odďaľuje nástup únavy pri chôdzi.