Reflexná masáž

Sled špeciálnych hmatov na oblasť šije, chrbta a hlavy s cieľom z povrchu tela nasucho bez emulgátora ovplyvniť hlbšie štruktúry tkaniva podkožia, fascií, svalov a šliach v trvaní 15 min. Uvoľňuje zvýšené  svalové napätie.