Rašelinový kúpeľ

20 min. kúpeľ v zmesi minerálnej dudinskej vody a balneologickej rašeliny s obsahom H2S a CO2 v plynnej forme podporuje efekt huminových kyselín ako produkt humifikačného procesu zretia rašeliny, zosilňuje prenikanie síry cez kožný kryt do organizmu, kde sa vychytáva ako dvojmocná síra v oblastiach so zápalovou aktivitou, ktorú tlmí. Súčasne rašelinový kúpeľ zvláčňuje pokožku s napínaním podkožia a s potlačením alebo odstránením vrások.