RECEPCIA: (00:00 – 24:00) 045/5502 200 045/5502 111 | REZERVÁCIA: (Pondelok: 12:00 – 15:30) (Utorok – Piatok: 7:00 – 15:30) 045/5502 461 045/5502 228 | Opatrenia proti COVID-19

Rašelinový kúpeľ

20 min. kúpeľ v zmesi minerálnej dudinskej vody a balneologickej rašeliny s obsahom H2S a CO2 v plynnej forme podporuje efekt huminových kyselín ako produkt humifikačného procesu zretia rašeliny, zosilňuje prenikanie síry cez kožný kryt do organizmu, kde sa vychytáva ako dvojmocná síra v oblastiach so zápalovou aktivitou, ktorú tlmí. Súčasne rašelinový kúpeľ zvláčňuje pokožku s napínaním podkožia a s potlačením alebo odstránením vrások.