Posilňovňa – fitness

K dispozícii sú rôzne prístroje tak na aeróbne ako na posilňovacie aktivity. Zároveň sa tu v rámci kardiorehabilitácie vykonáva individuálny ergometrický tréning kardiakov. Ten je ordinovaný lekárom a prebieha pod vedením fyzioterapeuta.