Piesková vaňa

Cvičenie s drobnými kĺbmi rúk v teplom suchom hrubozrnnom piesku prehriatom na 45 – 50°C v trvaní 10 min. Zabezpečuje zlepšenie pohyblivosti kĺbov, ústup opuchu a stuhnutosti prstov.