RECEPCIA: (00:00 – 24:00) 045/5502 200 045/5502 111 | REZERVÁCIA: (Pondelok: 12:00 – 15:30) (Utorok – Piatok: 7:00 – 15:30) 045/5502 461 045/5502 228 | Opatrenia proti COVID-19

Piesková vaňa

Cvičenie s drobnými kĺbmi rúk v teplom suchom hrubozrnnom piesku prehriatom na 45 – 50°C v trvaní 10 min. Zabezpečuje zlepšenie pohyblivosti kĺbov, ústup opuchu a stuhnutosti prstov.