Kyslíková terapia

30 alebo 60 min. aplikácia 90% koncentrovaného kyslíka inhalačnou cestou pri stavoch s cievnym postihnutím CNS, srdca, končatín, zapríčinených aj diabetom. Podávanie vitamínového nápoja.