Hydrogalvan 2 a 4 komorový

Aplikácia galvanického prúdu na horné a dolné končatiny v trvaní 20 min. s cieľom ovplyvniť vodivosť periférnych nervov, redukovať vyžarujúce bolesti do končatín, stimulovať končatinové prekrvenie a potlačiť ich tŕpnutie.