Metóda stará ako akupunktúra, spočíva v prikladaní baniek na kožu, pod ktorými sa vytvorí podtlak. Týmto mechanizmom nastane nasanie kože a podkožných štruktúr do banky, s následnou reflexnou stimuláciu akupunktúrnych bodov, s výrazným lokálnym prekrvením. Banky sa nakladajú podľa určitých schém na chrbát, šiju a ramená podľa typu ochorenia. Indikácie: bolesti chrbtice, kĺbov, svalové bolesti a spazmy, centrálne i periférne parézy, chronické bronchitídy i astma. Kontraindikácie: horúčnaté stavy, miestne zápalové zmeny, nehojace sa rany, zvýšená fragilita kapilár, krvácavé stavy.